Se hvad vi laver på Facebook - klik her!

søndag den 3. februar 2013

Indkaldelse til Gruppemøde d.26/2 kl. 19.00

Link til printervenlig version
Indkaldelse til Gruppemøde

Hermed indbydes til Gruppemøde i KFUM Skævinge’s Spejdergruppe
d. 26/2-2013 kl. 19.
Vi mødes i spejderhuset til en hyggelig aften med lidt snacks, ost og rødvin mm.
Lederne vil fortælle om året der er gået, og hvad der kommer til at ske i det nye. Der vil også være valg til Grupperådet
(en slags forældrebestyrelse)
Som forælder er det vigtigt at bakke op om gruppen, da alt arbejde sker på frivillig basis. Da gruppen oplever stor fremgang har vi behov for at der er tre nye forældre der melder sig ind i Grupperådet. I Grupperådet sidder flg.:
Formand – Dennis Presutti (på valg, modtager genvalg)
Kasserer – Lars Grejsen
Grupperådsmedlem - Birgit Dessau (på valg, modtager ikke genvalg)
Grupperådsmedlem - Mette Kær (på valg, modtager genvalg)
Grupperådsmedlem - Mette Madsen (på valg, modtager genvalg)
Grupperådsmedlem - Pernille Meyling (på valg, modtager ikke genvalg)
Grupperådsmedlem - Lars Dybdahl (på valg, modtager ikke genvalg)
Gruppeleder - Hasse Kær
Leder - Palle Birkefeldt
Leder - Ken Hetner
Leder - Heidi Utoft
Leder - Martin Utoft
Leder – Pernille Meyling
Leder – Lars Dybdahl
Assisterende leder - Thomas Amos
Vi har behov for flere hænder for at holde den individuelle arbejdsbyrde på et minimum, og opfordrer hermed dig som forælder til, at hjælpe dit barn til en god spejderoplevelse J
Tilmelding er nødvendig af hensyn til forplejning på hjemmesiden: www.skvsp.dk
Dagsorden: ­­
1.    Valg af dirigent
2.    Valg af referant
3.    Beretning fra året der er gået ved lederne
4.    Fremlæggelse af regnskab for 2012
5.    Gruppens fremtid
6.    Valg af repræsentanter til Grupperådet
7.    Kommende aktiviteter
8.    Evt.
Gør dig selv og dit barn en tjeneste – mød op og gør en forskel.
Hvis du gerne vil høre mere om hvad det vil sige at være en del af Grupperådet kan du blot kontakte en Leder eller Formanden.
Forslag til dagsorden skal være Formanden i hænde senest d. 15/2-2013. Forslag kan sendes til dennis(snabela)presutti.eu

Med venlig hilsen Grupperådet