Se hvad vi laver på Facebook - klik her!

tirsdag den 5. marts 2013

Ekstraordinært gruppemøde d. 25/3-2013 kl. 1830.


Indkaldelse til ekstraordinært gruppemøde d. 25/3-2013 kl. 1830.

Da det ikke var muligt at godkende regnskabet på mødet d. 27/2-2013 indkaldes hermed til ekstraordinært gruppemøde med det formål at godkende regnskabet for 2012 samt at udpege 2 revisorer. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

Agenda:

1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Godkendelse af regnskab for 2012
4) Valg af to revisorer
5) Eventuelt


Mvh
Dennis Presutti
Formand